Sisustuksessa saa nyt näkyä rosoisuus, elämisessä yhteisöllisyys